10 Mayıs 2014 Cumartesi

Küçük Bir Bilgi Vakti-Kitap Nedir ?


Kitap Nedir?


Kitap sayfalar dolusu yararlı bilgilerin bir araya getirilmesidir. Bu bilgiler kitap olarak adlandırıldıklarında o kitap hakkında bilgiler ön kapağında yazılıdır. Bu yazılarda sayfalar dolusu bilgilerin ne olacağına dair bize ipucu veren çarpıcı bir tanıtımdır.

Bir kenarından birleştirilerek dışına kapak takılmış yani ciltlenmiş (kağıt parşörmen vb. malzemeden üretilmiş) üzeri baskılı sayfaların toplamıdır. Bir "eser" ya da bir eserin bir bölümüne de kitap dendiği olur. Elektronik formatta yayınlanan kitaplara ise e-kitap denir. Kütüphanecilikte dergi bültengazete gibi süreli yayınlardan ayırdetmek için monograf olarak da adlandırılır ya da gazete gibi süreli yayınlardan ayırdetmek için monograf olarak da adlandırılır.

Kitabın yapısı ve unsurları

Kitabın türü ya da amacına bağlı olarak (örn. ansiklopedi sözlük ders kitabı vb.) yapısı değişse de kitabın genel unsurları şunlardır:

1. Kapak (sert ya da karton cilt ilüstrasyon tasarım)
2. biyografiler
3. İç kapak sayfası (kitabın adını yazarını bazen ayrıca yayıncısı yayın yeri ve tarihini içerir)
4. Künye sayfası
5. (bazen) İthaf sayfası
6. İçindekiler
7. kısaltmalar
8. harita resim vb. listesi
9. takdim
10. Önsöz
11. giriş
12. ana içerik kısımlar ve bölümler
13. sonuç
14. ek(ler)
15. tablolar
16. notlar (dipnotları sayfalı değilse)
17. kaynakça
18. Dizin daima sonda yer alır.
19. kronoloji

Kitapların korunma ve bakımı

19. yy'dan itibaren Sanayi Devriminin doğal sonucu olarak selüloz esaslı endüstriyel kağıt üretimi yaygınlaştı. Bu tür kağıt dokuma-lif esaslı kağıttan çok daha ucuz olduğu için her türden kitabın genel okuyucuya büyük miktarlarda ve ucuz sunulmasını sağlamakla birlikte asit içerdiği için zamanla bozulmaktadırlar. Dolayısıyla ancak 1950'lerde ortaya çıkan asitsiz (acid-free) ya da alkalin kağıda basılmamış kitaplar yokolma tehlikesi altındadır ve asitten arındırma işlemi gereksinirler.

Kitaplar tercihen fazla ışık özellikle de doğrudan güneş ışığı almamalıdır. Normalin üstünde ısı ve nem de kitaplara zararlıdır.

Hiç yorum yok :