8 Nisan 2014 Salı

Kitaplardan Neden Korkarlar ?

                             Kitaptan Korkma!... 
      Bunu bir türlü anlayamadım. Kitaptan korkmak, in­san düşüncesinden korkmak, insanı kabul etmemektir. Kitaptan korkan adam, insanı mesuliyet hissinden mahrum ediyor demektir. "Bırak, senin yerine ben dü­şünüyorum!" demekle, "Falan kitabı okuma!" demek arasında hiç bir fark yoktur. İnsanoğlu her şeyden evvel mesuliyet hissidir ve bilhassa fikirlerin mesuliyetidir. Ondan mahrum edilen insan, kendiliğinden bir paçavra hâline düşer.
         
    Şüphesiz insanı korumamız lâzım gelen vaziyetler vardır. Fakat bu vaziyetler daha ziyade ferdin kendi dışındaki vaziyetlerdir. Bir insanı kendi içinde, düşün­cesinin mahremiyetinden korumağa                                             hakkımız yoktur.
        
   Ortaçağ'dan bugüne kadar gelen zaman içinde insanlığın belki    en büyük ka­zancı bu basit hakikati kendisine mal etmesidir.Hiç yorum yok :